Category Archives: DỊCH VỤ

Công ty TNHH Automation Bình Dương là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ điện tự động hóa như thiết kế, thi công lắp đặt tủ điện và hệ thống điều khiển trong công nghiệp. Lập trình PLC, HMI, SCADA trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp.

.